Skip to content

Een nieuwe communicatiecampagne voor IP Belgium

Een paar jaar geleden, lanceerde IP Belgium de slogan “Straight to the heart”. Die maakt nu plaats voor “We create impact”.

Aan de hand van deze nieuwe slogan, die klinkt als een manifest, wil IP Belgium benadrukken dat de regie via de kracht en de complementariteit van zo’n veertig premium platforms in video, audio, display en native content, voor de nodige impact zorgt.

De nieuwe slogan “We create Impact” bevestigt de leidinggevende positie van IP Belgium. Die berust op drie fundamentele pijlers: premium media, expertise en creativiteit. Voor de creatie van de campagne en de nieuwe grafische identiteit ging de regie met het reclamebureau Mortierbrigade in zee.

De campagne wordt gelanceerd met drie visuals van de hand van Frieke Janssens, een Belgische fotografe en kunstenaar met een internationale reputatie. Deze visuals tonen de impact van de media van IP Belgium op drie personen die drie verschillende doelgroepen vertegenwoordigen. De symbolische weergave van de impact is geïnspireerd op de traditionele Holi, een Indiaas volksfeest dat ook wel bekendstaat als het kleurenfestival: alle deelnemers gooien daarbij kleurpoeder naar elkaar met de bedoeling hun doel volledig te raken en te kleuren, precies zoals ook de media van de regie dat doen.

Denis Masquelier, Managing Director van IP Belgium, legt uit: “IP Belgium is de laatste jaren sterk veranderd door het integreren van nieuwe expertise, een nieuwe, meer transversale organisatie, nieuwe digitale tools, nieuwe technologieën en de komst van nieuwe merken die ons aanbod mooi aanvullen. Het werd dan ook tijd om deze evolutie tot uiting te laten komen in onze communicatie. Als toonaangevende regie hebben we een communicatie nodig die even sterk is als die van onze mediamerken.

Philippe Jaumain, Directeur Brand Communication RTL Belgium, sur le travail de l’agence : “Notre nouvelle campagne correspond beaucoup mieux à ce qu’est IP Belgium aujourd’hui. Ce projet nous a obligé à travailler en profondeur sur la nature même d’IP Belgium et de sa véritable valeur ajoutée pour le Philippe Jaumain, Brand Communication Director bij RTL Belgium, over het werk van het reclamebureau: “Onze nieuwe campagne komt veel beter overeen met waar IP Belgium vandaag voor staat. Dit project dwong ons om de aard van IP Belgium en de echte toegevoegde waarde ervan voor de markt grondig onder de loep te nemen. “We create Impact” drukt deze nieuwe identiteit perfect uit. We vroegen trouwens alle medewerkers van IP Belgium om hun mening: uit alle voorstellen die het agentschap naar voren schoof, kozen zij voor deze creatieve as. Dat participatieve proces was erg belangrijk voor ons, want uiteindelijk zijn het de mensen die de identiteit van de regie uitmaken.”