Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

1. Beheer van de website ipb.be

Deze website (“Site”) wordt beheerd door IP BELGIUM NV (“IP”, “wij”). IP BELGIUM NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Jacques Georginlaan 2. IP is ingeschreven bij de Kruispuntenbank onder nummer 0450.484.727. U kunt ons ook contacteren op het volgende e-mailadres: info@ipb.be.

2. Intellectuele eigendom

Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en hun versies op deze site zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht. Door onze Site te bezoeken verwerft u geen van deze auteursrechten. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IP mag de inhoud van de Site niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd, tenzij dat voor uw bezoek aan de Site nodig is.

3. Hyperlinks naar onze Site

U mag op uw eigen Website geen hyperlink plaatsen naar de beginpagina of naar om het even welke andere pagina van onze Site, zonder dat u daartoe vooraf schriftelijk toestemming hebt gekregen van IP. Elke aanvraag moet worden gestuurd naar info@ipb.be

4. Aansprakelijkheid

Deze Site werd met de grootste zorg opgesteld. Hij is bedoeld ter informatie en evolueert voortdurend. IP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou zijn door het gebruik ervan. IP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud op externe sites die een hypertekstlink bevatten naar de Site www.ipb.be of voor de inhoud op sites waarnaar verwezen wordt vanuit de Site www.ipb.be. IP voert echter geen enkele commerciële transactie uit en kan bijgevolg hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. In dat verband wordt gesteld dat de Site www.ipb.be kan doorverwijzen naar diensten waarvan de specifieke gebruiksvoorwaarden vóór elk gebruik moeten worden aanvaard.

5. Gebruikersaccount

Aan het einde van de inschrijvingsprocedure kiest u een accountnaam en een wachtwoord. U bent als enige verantwoordelijk om uw account en wachtwoord, evenals alle handelingen met uw account en/of wachtwoord vertrouwelijk te houden. U verbindt zich ertoe:

  • de webdienst onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account en/of wachtwoord en/of elke andere inbreuk op de veiligheid,
  • aan het einde van elke sessie na te gaan dat u expliciet uitgelogd bent.

IP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van niet-naleving van de verplichtingen die in deze paragraaf zijn vermeld.

6. Geldend recht en bevoegde rechtbanken

Door deze Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgisch recht valt en in overeenstemming daarmee moet worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting met betrekking tot deze Site of het gebruik ervan, zijn enkel de Belgische rechtscolleges uit het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, met uitsluiting van alle andere rechtscolleges.

7. Metriweb ®

Waarschuwing: telkens wanneer u een site bezoekt met het logo metriweb®, verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina’s die u raadpleegt (aantal page requests, visits…). Deze informatie wordt verzameld voor puur statistische doeleinden en laat in geen geval toe u te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIM-logo of ga naar http://www.cim.be