Depuis ce début avril, ce site n’est plus accessible. Nous vous renvoyons donc pour vos campagnes publicitaires vers le site de DPG Media Advertising et vers le site de Rossel Advertising et vos personnes de contact chez DPG Media Advertising et chez Rossel Advertising.

Nous souhaitons beaucoup de succès pour vos campagnes publicitaires futures.

Les équipes de Rossel Advertising et de DPG Media Advertising

Vanaf begin april zal de website ipb.be niet langer toegankelijk zijn. Voor uw reclamecampagnes verwijzen we u graag naar de website van DPG Media Advertising en naar de website van Rossel Advertising en uw vertrouwde contactpersonen bij DPG Media Advertising en Rossel Advertising.

Wij wensen u veel succes met uw toekomstige reclamecampagnes.

De Rossel Advertising en DPG Media Advertising teams